Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Oferta badawcza...
Oferta
Produkty...
Produkty
Referencje...
Referencje
facebook twitter linkedin

Łukasiewicz kontynuuje proces konsolidacji i wzmacnia kompetencje chemiczno-farmaceutyczne

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – ICHP). www.ichp.pl
Połączenie Instytutów wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. To już czwarta, i do tej pory największa, konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu. – Połączenie Instytutów Farmaceutycznego oraz Biotechnologii i Antybiotyków z Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej wpisuje się w budowę unikalnej i kompletnej oferty Łukasiewicza dla biznesu. Skupione w ramach jednego instytutu kompetencje farmaceutyczno-chemiczne, a także infrastruktura badawcza pozwolą nam skutecznie reagować na potrzeby przemysłu, w szczególności chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego i spożywczego. Integracja wysoko wyspecjalizowanych zespołów naukowych otworzy również nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – uzasadnia decyzję o połączeniu Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl) obejmujące w szczególności technologię i przetwórstwo polimerów, syntezę i technologię chemiczną oraz chemię kosmetyczną i elektrochemię, zostaną poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą w szczególności na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego Biodribin stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i w chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.
Połączenie Instytutów realizowane jest na podstawie decyzji Rady Centrum Łukasiewicz. W efekcie konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej będzie zatrudniał blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym. Do tej pory, w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowano trzy procesy konsolidacji. W listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej połączył się z Łukasiewicz – Instytutem Tele- i Radio-Technicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz – COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie – do Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia br. z połączenia należących do Łukasiewicza – Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Działania te mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R. Obecnie, w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzą 33 instytuty badawcze.

*** Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikatowa w skali kraju, trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Łukasiewiczu odpowiadają na takie wyzwania społeczne, jak Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. Szczególną misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest koordynowanie działań kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.
<