Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Oferta badawcza...
Oferta
Produkty...
Produkty
Referencje...
Referencje
facebook twitter linkedin   Instytut Farmaceutyczny zaprasza do współpracy w zakresie kompleksowego opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania produktów leczniczych (synteza substancji czynnej, opracowanie technologii wytwarzania formy leku, badania analityczne, dopuszczenie do obrotu). Prace badawcze prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Partnerami Instytutu są firmy farmaceutyczne oraz ośrodki naukowe. Dokumentacja prac badawczo-rozwojowych jest opracowywana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami (GMP, GLP).

Oferta badawczo - wdrożeniowa

  • Synteza chemiczna
  • Technologia wytwarzania substancji leczniczych
  • Analityka substancji farmaceutycznej i formy leku
  • Technologia postaci leków
  • Badania dostępności i równoważności biologicznej

Oferta produkcyjna

  • Wytwarzanie substancji czynnych
  • Usługowe wykonywanie badawczych serii stałych form produktów doustnych

Inne usługi

  • Badania patentowe w zakresie chemii i farmacji
  • Kompleksowe usługi związane z rejestracją produktów leczniczych
<