Zakład FarmakokinetykiSpecjalizujemy się w badaniach równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych. W Zakładzie wykonano ponad 80 badań farmakokinetycznych. Od 2003 roku pracujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Certyfikat nr 4/2018/DPL) oraz SNAS. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznym firmami farmaceutycznymi i ośrodkami klinicznymi. Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi i badawczymi dotyczy nowych modeli badań porównawczych in vitro oraz nowych technik i metod bioanalitycznych. Pracownicy Zakładu Farmakokinetyki - 5 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym 3 ze stopniem doktora) - uczestniczą w konsultacjach projektów wytycznych Europejskiej Agencji Leków (EMA). Badania równoważności wykonujemy od 1983 r. Do 2017 r. Zakład występował pod nazwą Zakład Farmakologii. Szczegółowe dane dotyczące zakresu oferowanych usług oraz współpracujących ośrodków klinicznych (GCP) znajdują się w dziale Oferta badawcza.

Lista zwalidowanych metod i wykonanych badań


Darmowe narzędzie on-line do prezentacji wyników Incurred sample reanalysis (ISR) przygotowane przez Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Warszawską dostępne na stronie http://52.31.27.158/isr/ .
Narzędzie zostało przedstawione w czasopiśmie Bioanalysis, Vol.9, No.12.

Zakład Farmakokinetyki dysponuje następującą aparaturą:

 • Tandemowy spektrometr mas Quattro Micro (Micromass / Waters) połączony z HPLC (LC/MS/MS)
 • Spektrometr mas LCMS-2010 (Shimadzu) połączony z HPLC (LC/MS)
 • UHPLC i HPLC z detektorami UV-VIS, elektrochemicznym i fluorymetrycznym
 • Automat do ekstrakcji do fazy stałej Aspec XL (Gilson)

Zatrudnienie:

 • • 5 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym 3 ze stopniem doktora)

Publikacje:


  Incurred sample reanalysis: time to change the sample size calculation?, AAPS Journal (2019). IF2017 = 3.804


  Matrix effect screening for cloud-point extraction combined with liquid chromatography coupled to mass spectrometry: bioanalysis of pharmaceuticals, Journal of Chromatography A (2019). IF2017 = 3.716


  Bioanalytical method validation: new FDA guidance vs. EMA guideline. Better or worse?, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2019). IF2017 = 2.831


  Quantitative evaluation of the matrix effect in bioanalytical methods based on LC-MS: A comparison of two approaches, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 155 (2018) 314-319. IF2016 = 3.255


  Extended 3D and 4D cumulative plots for evaluation of unmatched incurred sample reanalysis, Bioanalysis 10 (2018) 153-162. IF2016 = 2.673

Kierownik:dr Piotr Rudzki
Telefon:(+48 22) 456 38 49
Telefon komórkowy:(+48) 601 585 453
E-mail: p.rudzki@ifarm.eu