Zakład FarmakokinetykiZakład Farmakokinetyki wykonuje badania farmakokinetyczne, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych zgodnie z wytycznymi EMA i FDA. Zleceniodawcami badań są krajowe i zagraniczne firmy farmaceutyczne. Od 2003 roku praca w Zakładzie Farmakokinetyki przebiega zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, co zostało potwierdzone certyfikatami GLP wydanym przez Biuro ds. Substancji Chemicznych (Certyfikat nr 6/2016/DPL) oraz SNAS. W Zakładzie wykonano ponad 80 badań dostępności i równoważności biologicznej. Współpraca z ośrodkami akademickimi i badawczymi dotyczy nowych modeli badań porównawczych in vitro oraz nowych technik i metod bioanalitycznych. Pracownicy Zakładu Farmakokinetyki uczestniczą w konsultacjach projektów nowych wytycznych EMA. Wykwalifikowany i doświadczony w realizacji projektów personel dysponujący nowoczesną aparaturą gwarantuje prawidłowe i terminowe wykonanie badań. Szczegółowe dane dotyczące zakresu oferowanych usług oraz współpracujących ośrodków klinicznych (GCP) znajdują się w dziale Oferta badawcza.

Lista zwalidowanych metod i wykonanych badań


Darmowe narzędzie on-line do prezentacji wyników Incurred sample reanalysis (ISR) przygotowane przez Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Warszawską dostępne na stronie http://52.31.27.158/isr/ .
Narzędzie zostało przedstawione w czasopiśmie Bioanalysis, Vol.9, No.12.

Zakład Farmakokinetyki dysponuje następującą aparaturą:

  • Tandemowy spektrometr mas Quattro Micro (Micromass / Waters) połączony z HPLC (LC/MS/MS)
  • Spektrometr mas LCMS-2010 (Shimadzu) połączony z HPLC (LC/MS)
  • UHPLC i HPLC z detektorami UV-VIS, elektrochemicznym i fluorymetrycznym
  • Automat do ekstrakcji do fazy stałej Aspec XL (Gilson)

Zatrudnienie:

  • 7 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym 1 profesor oraz 2 ze stopniem doktora)
  • 1 pracownik techniczny
Kierownik:dr Piotr Rudzki
Telefon:(+48 22) 456 38 49
Telefon komórkowy:(+48) 601 585 453
E-mail: p.rudzki@ifarm.eu