Staż z Instytutu Farmaceutycznego w Rutgers w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Staż z Instytutu Farmaceutycznego w Rutgers w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)
W ramach projektu „ORBIS” dr Piotr Rudzki (Zakład Farmakokinetyki) rozpoczął 1 października staż w Rutgers, the State University of New Jersey, USA. Staż odbywa się w Center for Dermal Research, którego Dyrektorem jest Prof. Bozena Michniak-Kohn. Celem stażu jest poszerzenie wiedzy w zakresie badań równoważności biologicznej dermatologicznych produktów leczniczych. Udział w szkoleniach i seminariach uzupełni prezentacja plakatu na konferencji Innovations in Dermatological Sciences Symposium “Future of Dermatologicals& Cosmeceuticals" oraz na Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku.
Staz Orbis