Wynik konkursu na stanowisko studenta/stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki


Aktualności

Archiwum aktualności


Wynik konkursu na stanowisko studenta/stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki


Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie. Komisja konkursowa dokonała oceny wniosku i rekomenduje Panią mgr Natalię Korytowską na stanowisko studenta/stypendysty.