Badania patentoweBadania patentowe wykonywane są retrospektywnie za okres od roku 1973, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego w krajach referowanych przez serwisy patentowe, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Polski. Poszukiwania prowadzone są w oparciu o specjalistyczną, unikalną w Polsce, bazę patentową serwisu Derwent CPI Farmdoc firmy Thomson, a także bazy Chemical Abstracts, Thomson Reuters Pharma, Thomson Reuters Integrity, bazę własną patentów i zgłoszeń polskich PatChem oraz pomocniczo bazy dostępne w sieci: Espacenet (zgłoszenia i patenty zagraniczne), baza Urzędu Patentowego RP, wydawnictw Urzędu Patentowego RP.

Przedmiotem działalności Zespołu Rzeczników Patentowych jest:

  • Ochrona praw własności intelektualnej i uzyskiwanie praw wyłącznych dla innowacyjnych rozwiązań opracowanych w Instytucie Farmaceutycznym, zwłaszcza wynalazków.
  • Wykonywanie opracowań dotyczących stanu ochrony patentowej substancji czynnych i form farmaceutycznych leków na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Polski.
  • Analizy czystości patentowej syntez substancji czynnych i/lub form leków oraz ocena ryzyka kolizji z posiadaczami praw wyłącznych.

Zakres oferowanych usług:

  • Poszukiwania patentowe w zakresie chemii i farmacji, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy chemicznej, polimorfizmu i form farmaceutycznych leków.
  • Analizy i opinie dotyczące stanu techniki i czystości patentowej technologii i form leków.
  • Informacja patentowa.

Zatrudnienie:

  • 3 pracowników z wyższym wykształceniem, w tym:
  • 3 osoby z uprawnieniami Rzecznika Patentowego wpisane na listę Urzędu Patentowego RP, w tym 2 z uprawnieniami Europejskiego Rzecznika Patentowego oraz wpisane na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem d/s Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
Kierownik:mgr inż. Ewa Krzywdzińska
Telefon:(+48 22) 456 38 76
Fax:(+48 22) 456 38 38
E-mail:e.krzywdzinska@ifarm.eu