Rada NaukowaRada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o instytutach badawczych, a zasady i tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez tę Radę. Rada Naukowa VII kadencji pełni swoją funkcję od marca 2016 r.

Rada Naukowa

dr Marcin Cybulski
dr Katarzyna Filip – Sekretarz
prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk
prof. dr hab. Bartłomiej Furman – Wiceprzewodniczący
mgr Magdalena Glice
prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz – Przewodniczący
prof. dr hab. Maciej Jarosz
prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek
prof. dr hab. Andrzej Kutner – Wiceprzewodniczący
dr Marta Łaszcz
dr Wioleta Maruszak
prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
mgr Edyta Pesta
inż. Jacek Roszczyński
mgr Anna Rusiecka
dr Piotr Rudzki
prof. dr hab. Piotr Wroczyński
dr Joanna Zagrodzka
dr Bogdan Zagrodzki

Komisja ds. Kadr

prof. dr hab. Andrzej Kutner - Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Wroczyński
dr Joanna Zagrodzka
dr Marcin Cybulski
mgr Edyta Pesta

Komisja Regulaminowa

mgr Anna Rusiecka (Ministerstwo Rozwoju) - Przewodnicząca
dr Bogdan Zagrodzki
dr Marta Łaszcz
dr Wioleta MaruszakSkład Rady Naukowej VIII Kadencji (III 2016 - obecnie)

Skład Rady Naukowej VII Kadencji (II 2012 - III 2016)

Skład Rady Naukowej VI Kadencji (IX 2008 - II 2012)

Skład Rady Naukowej V Kadencji (VI 2007 - IX 2008)

Skład Rady Naukowej IV Kadencji (VII 2003 - VI 2007)


Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego

 

 

 • prof. dr hab. G. Grynkiewicz prof. dr hab.
  G. Grynkiewicz
   
  Przewodniczący
 • prof. dr hab. A. Kutner prof. dr hab.
  A. Kutner
   
  Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. B. Furman prof. dr hab.
  B. Furman
   
  Wiceprzewodniczący
 • dr K. Filip dr K. Filip 
  Sekretarz